Vi tänker på hållbarheten

Allt fler av de åländska anläggningarna har miljöcertifierat sig enligt Green Key eller inlett sitt miljöarbete utgående från Green Keys hållbarhetskriterier.

Green Key Åland

Green Key är en internationell hållbarhetscertifiering för logi- och besöksanläggningar, restauranger och caféer. Som besökare på en Green Key -anläggning kan du garanteras att verksamheten gör sitt yttersta för att driva en hållbar och ansvarstagande verksamhet.

 

Green Key -anläggningarna arbetar bland annat med att minska avfallsmängden, vatten- och energianvändningen och användningen av kemikalier i städningen. Samtdigt önskas en ständig ökning i användningen av miljömärkta produkter och andelen ekologiska och lokalproducerade livsmedel som erbjuds till gästen.

Sammantaget arbetar anläggningarna med 12 olika kategorier, från miljöledning till inomhusmiljö, för att främja gemenskap bland personalen och för att ge gästerna ett besök där miljöhänsyn, trivsel och hög kvalitet prioriteras.

Hållbarhets- och miljöcertifierade konferensanläggningar

Av ÅCB partners har Silverskär, Park Alandia Hotell med sin restaurang och Hotell Arkipelag med sin restaurang samt Alandica Kultur och Kongress miljöcertifierat sig enligt Green Key. 

Silverskär är en av allra första anläggningarna på Åland och i hela Finland som beviljades den internationella miljömärkningen Green Key år 2014. Silverskärs restaurang och Klobben är Green Key-certifierade sedan år 2016.

Bland de senaste tillskotten är Alandica Kultur och Kongress och Restaurang Arkipelag som blev certifierade enligt Green Key i början av sommaren 2020.

Ålandhotels anläggning Hotell Savoy och restaurangen Bistro Savoy samt Hotell Pommern med restaurangen Kvarter5 har den nordiska Svanenmärkningen.