Success story

Ålands sjöfartsmuseum värd för ICMM 2019

”I Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseums arbete med ansökan om att få arrangera en stor internationell museikonferens, International Congress of Maritime Museum 2019, på Åland har Åland Convention Bureau Manager Sanna Könönen-Wahlstedt inte bara fungerat som ett ovärderligt bollplank utan även konkret tagit fram information om hotell, aktiviteter, transporter etc. Mycket tack vare Sannas hjälp kunde vi presentera ett övertygande koncept som ledde till att vi nu kan välkomna över 100 museiproffs till Åland i september 2019.”

– Dr Hanna Hagmark-Cooper, PhD
   Museichef / Director