Success story

Åland värd för nordiskt möte om elsäkerhetsfrågor

Ålands landskapsregering står värd för ett nordiskt möte om elsäkerhetsfrågor där deltagarna representerar de nordiska länderna med bl.a. generaldirektör Elisabet Falemo från Elsäkerhetsverket i Sverige. Åland Convention Bureau har hjälpt med planering av det nordiska elsäkerhetsseminarium som arrangeras på Åland 23−24.8.2017.