Success story

Sjöfartens dag 2017

”Åland Convention Bureau har hjälpt oss med det årliga evenemanget Sjöfartens dag / Maritime Day genom att visa ett nytt sätt att göra anmälningsprocessen enklare och smidigare för våra gäster. Dessutom har vi i ÅCB fått ett bollplank med erfarenhet från olika sorters möten som vi kan dryfta problem och möjligheter med.”

Mari Rosenqvist
Projektledare för Sjöfartens dag