3SF:s vårmöte på Åland

Svensk Smittskyddssjuksköterskeförening, 3SF, håller sina utbildningsdagar någonstans i Sverige varje vår, vartannat år i Mälardalen, vartannat någon annanstans i vårt avlånga land. I år (2019) var det åter dags att ha utbildningsdagarna i Stockholmstrakten/Mälardalen och vi frågade då vår kollega i Mariehamn om …

Read more


NordTick 2018 − en lyckad vetenskaplig konferens

Den vetenskapliga konferensen, NordTick 2018, med syfte att belysa den aktuella forskningen kring fästingburna sjukdomar, arrangerades på Åland den 10−12 april 2018. Speciellt glädjande var att det inför konferensen arrangerades en populärvetenskaplig föreläsning som den åländska allmänheten hade fritt tillträde till.  …

Read more


Åland värd för nordiskt möte om elsäkerhetsfrågor

Ålands landskapsregering står värd för ett nordiskt möte om elsäkerhetsfrågor där deltagarna representerar de nordiska länderna med bl.a. generaldirektör Elisabet Falemo från Elsäkerhetsverket i Sverige. Åland Convention Bureau har hjälpt med planering av det nordiska elsäkerhetsseminarium som arrangeras på Åland …

Read more


Sjöfartens dag 2017

”Åland Convention Bureau har hjälpt oss med det årliga evenemanget Sjöfartens dag / Maritime Day genom att visa ett nytt sätt att göra anmälningsprocessen enklare och smidigare för våra gäster. Dessutom har vi i ÅCB fått ett bollplank med erfarenhet från …

Read more


Ålands sjöfartsmuseum värd för ICMM 2019

”I Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseums arbete med ansökan om att få arrangera en stor internationell museikonferens, International Congress of Maritime Museum 2019, på Åland har Åland Convention Bureau Manager Sanna Könönen-Wahlstedt inte bara fungerat som ett ovärderligt bollplank utan även konkret …

Read more